Работа с каталога на обектите

Каталогът на обектите позволява общ преглед на всички модули и диалози, създадени от вас в LibreOffice.

За да видите каталога на обектите, щракнете върху иконата Каталог на обектите Икона в лентата „Макрос“.

Диалоговият прозорец показва йерархичен списък на всички съществуващи обекти. Щракнете двукратно върху елемент от списъка, за да видите подчинените му обекти.

За да видите определен модул в редактора или да позиционирате курсора в избрана процедура или функция, щракнете двукратно върху съответния елемент.

Моля, подкрепете ни!