Синтаксис

Този раздел описва основните елементи от синтаксиса на LibreOffice Basic. За подробно описание се обърнете към отделното ръководство по LibreOffice Basic.

Използване на променливи

По-долу са описани основите на работата с променливи в LibreOffice Basic.

Работа с каталога на обектите

Каталогът на обектите позволява общ преглед на всички модули и диалози, създадени от вас в LibreOffice.

Използване на процедури, функции и свойства

По-долу са описани основите на работа с процедури, функции и свойства в LibreOffice Basic.

Библиотеки, модули и диалогови прозорци

Следва основна информация за работата с библиотеки, модули и диалози в LibreOffice Basic.

Моля, подкрепете ни!