Програмиране с LibreOffice Basic

Тук ще намерите обща информация относно работата с макроси и с LibreOffice Basic.

Основи

Този раздел съдържа основна информация за работата с LibreOffice Basic.

Синтаксис

Този раздел описва основните елементи от синтаксиса на LibreOffice Basic. За подробно описание се обърнете към отделното ръководство по LibreOffice Basic.

Интегрирана развойна среда

Този раздел описва интегрираната развойна среда за LibreOffice Basic.

Макроси, задействани от събития

В този раздел е показано как се приписват програми на Basic на програмни събития.

Моля, подкрепете ни!