Добавяне на библиотеки

Намерете библиотеката на LibreOffice Basic, която желаете да добавите към текущия списък, и щракнете върху Отваряне.

Име на файл

Въведете име или път до библиотеката, която желаете да добавите. Можете и да изберете библиотека от списъка.

Настройки

Вмъкване като обръщение (само за четене)

Добавя избраната библиотека като файл само за четене. Библиотеката се презарежда при всяко стартиране на LibreOffice.

Замества съществуващите библиотеки

Заменя библиотека, носеща същото име, с текущата библиотека.

Моля, подкрепете ни!