Стартиране на интерактивната конзола на Python

Интерактивната конзола на Python, наричана още интерпретатор или обвивка (shell) на Python, предоставя на програмистите бърз начин да стартират команди и да изпробват код, без да създават файл. От терминала може да се получи интроспекция за обектите на UNO и документация за модулите на Python в LibreOffice.

Използване на макрос на Basic:


    Sub interpreter_console
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      Shell( install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Използване на макрос на Python:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Употреба:

Интерактивна конзола на Python

Моля, подкрепете ни!