Организация и местоположение на скриптовете на Python

Файловете със скриптове на Python се съхраняват във файловата система, в папки, управлявани от LibreOffice. Макросите могат да бъдат стартирани на ниво инсталация, потребител или файл.

Местоположения на скриптовете на Python

Вижте Получаване на информация за сесията за това как да получите по програмен път достъп до местоположенията със скриптове на Python.

Контейнер за макроси на LibreOffice

Съществуващите макроси в това местоположение (контейнер) са били копирани от инсталиращата програма, достъпни са за всеки потребител на компютъра и всеки отворен документ може да осъществи достъп до макросите в контейнера. За да съхранявате или редактирате макроси тук, са ви необходими администраторски права.

Местоположението на контейнера за макроси на LibreOffice във файловата система зависи от операционната система:

Моите макроси

Този контейнер е достъпен само за потребителя на LibreOffice. Макросите в него са достижими от всеки отворен документ. Те се съхраняват в потребителския профил на LibreOffice.

Местоположението на контейнера „Моите макроси“ е в пространството на потребителя и зависи от операционната система:

Макроси в документи

Макросите в документи са вградени в съответния документ и са достъпни само когато той е отворен.

Библиотеки, модули и макроси

Както и макросите на BASIC, тези на Python могат да се организират в библиотеки, модули и макроси.

Създаване на библиотека на Python

Библиотеките са папки в дървото на контейнера. За да създадете библиотека, добавете папка в желания контейнер. Името на библиотеката е името на папката.

Създаване на модул на Python

Модулът е файл на Python в библиотеката или контейнера. За да създадете модул, добавете файл в контейнерра.

Макроси на Python

Макросът е обект в модула на Python.

Моля, подкрепете ни!