Организация и местоположение на скриптовете на Python

Макросите на LibreOffice се групират във файлове с модули, модулите обикновено са групирани в папки – библиотеки, а библиотеките – в контейнери за библиотеки, макар че контейнерите могат да съдържат и модули.

Библиотеките се използват за групиране на едро, например за цяла категория макроси или за цяло приложение. Модулите обикновено са разделени по функционалност, например взаимодействие с потребителя или изчисления. Отделните макроси са процедури и функции. Долната фигура показва пример за йерархичната структура на библиотеките с макроси в LibreOffice.

Диаграма на контейнер за библиотеки

Фигура: Йерархия на библиотека от макроси

Контейнерите са достъпни във всички програми на LibreOffice чрез потребителския интерфейс. Изберете Инструменти > Макроси > Управление на макроси > Python, за да отворите диалога „Макроси на Python“.

В списъка „Макроси“ се виждат три контейнера за библиотеки:

  1. Моите макроси: лични макроси, достъпни за потребителя на LibreOffice

  2. Макроси на приложението: системни макроси, разпространявани с LibreOffice за всички потребители

  3. Макроси в документ: всеки документ може да съдържа библиотеки с макроси, налични в този документ за всички потребители.

Местоположения на скриптовете на Python

Вижте Получаване на информация за сесията за това как да получите по програмен път достъп до местоположенията със скриптове на Python.

Макроси на приложението

Съществуващите макроси в това местоположение (контейнер) са били копирани от инсталиращата програма, достъпни са за всеки потребител на компютъра и всеки отворен документ може да осъществи достъп до макросите в контейнера. За да съхранявате или редактирате макроси тук, са ви необходими администраторски права.

Местоположението на контейнера за макроси на LibreOffice във файловата система зависи от операционната система:

Моите макроси

Този контейнер е достъпен само за потребителя на LibreOffice. Макросите в него са достижими от всеки отворен документ. Те се съхраняват в потребителския профил на LibreOffice.

Местоположението на контейнера „Моите макроси“ е в пространството на потребителя и зависи от операционната система:

Макроси в документи

Макросите в документи са вградени в съответния документ и са достъпни само когато той е отворен.

Библиотеки, модули и макроси

Макросите на Python могат да бъдат организирани в библиотеки, модули и макроси. Използвайте фигурата „Йерархия на библиотека от макроси“ като ориентир, когато създавате или инсталирате нови макроси във файлове с модули, нови файлове с модули в папки с библиотеки или нови папки с библиотеки в контейнери.

Моля, подкрепете ни!