Импортиране на модули на Python

Скриптовете на Python в LibreOffice са три отделни вида: лични, споделени или вградени в документи. Те се съхраняват на различни места, описани в Организация и местоположение на скриптовете на Python. За да импортирате модули на Python, местоположенията им трябва да са известни в Python по време на изпълнение.

Този механизъм е илюстриран за модули, базирани на файловата система, и за модули в документи. Обработката на изключения е пропусната за яснота. Термините „библиотека“ и „директория“, както и „скриптове“ и „модули“ са използвани като синоними. Под „макрос на Python“ се разбира функция в модул.

warning

Обърнете внимание, че локалната директория <User Profile>/Scripts/python/pythonpath винаги се експортира при изпълнение на макрос на Python от <User Profile>/Scripts/python.


Импортиране на модул от файловата система

Библиотеките на LibreOffice Basic съдържат класове, подпрограми и променливи, а модулите на Python – класове, функции и променливи. Общите части с многократно използваема функционалност на Python или UNO трябва да се съхраняват в Моите макроси в (потребителски профил)/Scripts/python/pythonpath. Библиотеките на Python помагат за организирането на модулите с цел да се избегнат конфликти в имената на модули. Импортирайте uno.py в споделените модули.

Потребителски или споделени модули

Личните и споделените скриптове на Python могат да бъдат импортирани, след като директориите им бъдат включени в пътя за изпълнение на Python. Вижте страницата Получаване на информация за сесията за повече подробности относно пропуснатия клас Session.


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    import sys
      
    user_lib = Session().UserPythonScripts # Местоположение на скриптовете на потребителя
    if not user_lib in sys.path:
      sys.path.insert(0, user_lib) # Добавяме към пътя за търсене
    import screen_io as ui # Модулът 'screen_io.py' се намира в директорията user_lib
    # Тук следва вашият код
  

Този пример на Python предоставя локална променлива XSCRIPTCONTEXT на импортиран модул:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    import uno, sys
      
    share_lib = Session.SharedPythonScripts() # Местоположение на споделените скриптове
    if not share_lib in sys.path:
      sys.path.insert(0, share_lib) # Добавяме към пътя за търсене
    from IDE_utils import ScriptContext # 'IDE_utils.py' е при споделените скриптове на Python.
    XSCRIPTCONTEXT = ScriptContext(uno.getComponentContext)
    # Тук следва вашият код
  

Инсталационни модули за приложения

За разлика от личните и споделените скриптове, инсталационните скриптове на LibreOffice могат да се импортират във всеки момент. Модулите uno и unohelper на LibreOffice Python, както и други скриптове, присъстващи в директорията <installation_path>/program, могат да бъдат импортирани директно, например модулът msgbox.

С обвивката на Python:

>>> import msgbox, uno

>>> myBox = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())

>>> myBox.addButton("okay")

>>> myBox.renderFromButtonSize()

>>> myBox.numberOflines = 2

>>> print(myBox.show("A small message",0,"Dialog title"))

Импортиране на модули от документи

Импортирането на вграден в документ модул на Python е илюстрирано по-долу. Обработката на грешки не е показана. Пътят за изпълнение на Python се обновява при отваряне и затваряне на документ. Вижте Макроси, задействани от събития за това как да свържете макроси на Python със събития в документ.


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import sys, uno
      
    def OnDocPostOpenLoadPython():
      """ Подготвяне импортирането на модул на Python при зареждане на документа """
      PythonLibraries.loadLibrary('lib/subdir') # Добавяме директорията към пътя за търсене
      PythonLibraries.loadLibrary('my_gui', 'screen_io') # Добавяме директорията и импортираме screen_io
      
    def OnDocQueryCloseUnloadPython():
      """ Изчистване на PYTHON_PATH при затваряне на документа """
      PythonLibraries.unloadLibrary('my_gui') # Почистваме пътя за изпълнение на Python
      # Бележка: в този пример импортираните модули остават заредени.
      
    class PythonLibraries():
      """ Кодът за зареждане на библиотеки и импортиране на модули на Python
      
      е адаптиран от „Bibliothèque de fonctions“ от Юбер Ламбер (Hubert Lambert)
      на адрес https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?p=286213 """
      def isImportedModule(module_name: str) -> bool:
        """ Проверка на списъка на изпълняваните модули """
        return (module_name in sys.modules.keys())
      def isLoadedLibrary(lib_name: str) -> bool:
        """ Проверка на съдържанието на PYTHON_PATH """
        return (lib_name in sys.path)
      def loadLibrary(lib_name: str, module_name=None):
        """ Добавяне на директорията в PYTHON_PATH, импортиране на наименувания модул """
        doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
        url = uno.fileUrlToSystemPath(
          '{}/{}'.format(doc.URL,'Scripts/python/'+lib_name)
        if not url in sys.path:
          sys.path.insert(0, url)
        if module_name and not module_name in sys.modules.keys():
          return zipimport.zipimporter(url).load_module(module_name)
      def unloadLibrary(lib_name: str):
        """ Премахване на директорията от PYTHON_PATH """
        sys.path.remove(lib_name)
      
    g_exportedScripts = (OnDocPostOpenLoadPython, OnDocQueryCloseUnloadPython)
  

Моля, подкрепете ни!