Примери за програмиране на Python

Получаване на информация за сесията

Идентифициране на операционната система

Импортиране на модули на Python

Вход/изход към екрана

Слушане на събития в документ

Отваряне на диалогов прозорец с Python

Създаване на обработчик на диалог

Създаване на слушатели за събития

Обръщения към макроси на Basic от Python

Стартиране на интерактивната конзола на Python

Моля, подкрепете ни!