Отваряне на диалогов прозорец с Python

Статичните диалогови прозорци в LibreOffice се създават в редактора на диалози и се съхраняват на различни места според това дали са лични (Моите макроси), споделени (Макроси на приложението) или вградени в документи. Обратно, динамичните диалози се конструират по време на изпълнение, от скриптове на Basic, Python или друг език, поддържан от LibreOffice. Отварянето на статични диалози с Python е илюстрирано по-долу. Обработката на изключения и интернационализацията са пропуснати за яснота.

Диалози в „Моите макроси“ и „Макроси на приложението“

Долните примери отварят конзолата Access2Base Trace или импортирания диалог TutorialsDialog с менюто Инструменти - Макроси - Стартиране на макрос:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Диалози, вградени в документи

Долният пример отваря току-що редактиран диалог Dialog1 от документ с менюто Инструменти - Макроси - Стартиране на макрос:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """ Показване на диалог от документ """
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Вижте msgbox.py в директорията {installation}/program/ за примери с динамични диалози на Python.

Моля, подкрепете ни!