Превод на контроли в редактора на диалогови прозорци

Лентата Език в редактора за диалогови прозорци на Basic служи за позволяване и управление на локализируеми диалогови прозорци.

По подразбиране всеки диалогов прозорец, който създадете, съдържа текстови ресурси за един език. Може да ви е необходимо да създадете диалогов прозорец с локализирани текстове според настройката на потребителя за език.

За да разрешите локализиране на диалогови прозорци

 1. В редактора на Basic отворете лентата Език, като изберете Изглед - Ленти с инструменти - Език.

  Ако текущата библиотека вече съдържа локализируем диалогов прозорец, лентата Език се показва автоматично.

 2. Щракнете върху иконата Управление на езика икона „Управление на езика“ в лентата „Език“ или „Кутия с инструменти“.

  Ще видите диалоговия прозорец Управление на езици на потребителски интерфейс. В него можете да управлявате езиците за текущата библиотека. Името на библиотеката се показва в заглавната лента.

 3. Щракнете върху Добавяне, за да добавите запис за език.

  Тази стъпка разрешава всички нови диалогови прозорци да съдържат локализируеми текстови ресурси.

 4. Първия път, когато натиснете Добавяне, ще видите диалоговия прозорец Задаване на подразбиран език за потребителския интерфейс. При следващите натискания на Добавяне този диалогов прозорец се нарича Добавяне на езици за потребителския интерфейс.

  Освен това можете да смените подразбирания език в диалога Управление на езици на потребителския интерфейс.

 5. Изберете език.

  Така ще добавите текстови ресурси, които да съдържат преводите на всички низове от свойствата на диалоговия прозорец. Наборът от низове за подразбирания език се копира в новия набор от низове. След това можете да превключите към новия език и да преведете низовете.

 6. Затворете диалоговия прозорец или добавете допълнителни езици.

За да редактирате локализируемите контроли в диалоговия прозорец

След като сте добавили ресурсите за локализируемите низове в диалоговите прозорци, можете да изберете текущия език от списъка Текущ език в лентата Език.

 1. Превключете списъка Текущ език, за да видите подразбирания език.

 2. Вмъкнете желания брой контроли в диалоговия прозорец и въведете необходимите низове.

 3. Изберете друг език в списъка Текущ език.

 4. Редактирайте всички низове чрез диалоговите прозорци за свойства на контролите и ги преведете на другия език.

 5. Повторете това за всички добавени от вас езици.

Потребителят на вашия диалогов прозорец ще вижда низовете на езика на потребителския интерфейс на своята версия на LibreOffice, стига да сте предоставили низове на този език.

Ако никой език не съответства на версията на потребителя, той ще види низовете на подразбирания език.

Ако потребителят използва по-стара версия на LibreOffice, която не разпознава локализируемите текстови ресурси за диалогови прозорци на Basic, ще се виждат низовете на подразбирания език.

Моля, подкрепете ни!