Access2Base

Какво е Access2Base?

Access2Base е библиотека от макроси на LibreOffice BASIC за разработчици на приложения (лични или за бизнеса) и напреднали потребители. Тя е една от библиотеките в хранилището „Макроси и диалози на приложението“.

Цялата функционалност, предлагана от реализираните макроси, е пряко подсказана от Microsoft Access. Макросите могат да се извикват главно от приложението LibreOffice Base, но също и от произволен документ на LibreOffice (Writer, Calc, ...), в който има смисъл обръщението към данни, съхранявани в база от данни.

ППИ на Access2Base е създаден с намерение да бъде по-стегнат, интуитивен и лесен за научаване от стандартния ППИ на UNO (ППИ = приложен програмен интерфейс, англ. API, Application Programming Interface).

Икона Внимание

Библиотеката е документирана онлайн, на адрес http://www.access2base.com.


Реализираните макроси включват:

 1. опростен и разширяем ППИ за работа с формуляри, диалогови прозорци и контроли, подобен на обектния модел на Microsoft Access,

 2. ППИ за достъп до бази от данни с обекти за таблица, заявка, набор от записи и поле,

 3. набор от действия със синтаксис, идентичен на съответните им макроси/действия от Microsoft Access,

 4. функциите за бази от данни DLookup, DSum и пр.,

 5. поддръжка за съкратен запис от типа на Формуляри!моятФормуляр!моятаКонтрола

а освен това

 1. унифицирана обработка на грешки и изключения,

 2. средства за програмиране на събития във формуляри, диалогови прозорци и контроли и

 3. поддръжка както за вградени, така и за самостоятелни формуляри (на Writer).

Сравнение между Access2Base и VBA в Microsoft Access


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Моля, подкрепете ни!