Inxertar una imaxe dende un ficheru

  1. Calque nel documentu, ellí onde deseye inxertar la imaxe.

  2. Choose Insert - Image - From File.

  3. Busque el ficheru d'imaxe que deseye inxertar y calque Abrir.

De forma predeterminada, la imaxe inxertada céntrase sobre'l párrafu nel que calque.

Inxertar imaxes

Inxertar imaxes dende Gallery cola función abasnar y asitiar

Inxertar una imaxe por aciu escáner

Inxertar imaxe dende LibreOffice Draw o Impress

Inxertar una gráfica de Calc nun documentu de testu

Please support us!