Images and Charts

Si ta activáu l'iconu Activar o desactivar gráficos na barra Ferramientes, en pantalla nun s'amuesen imaxes, sinón solamente marcos baleros a mou de marcadores de posición.

Icon Images and Charts

Images and Charts

Please support us!