Mover escontra baxo con SubPárrafos

Mueve un párrafu con tolos subpárrafos sol siguiente párrafu. Namái ye visible si'l cursor asitiar nel testu numberáu o con viñetes.

Icon Move Down with Subpoints

Mover escontra baxo con SubPárrafos

Please support us!