Tabla: fixa, proporcional

Si esti mou ta activu, camudar a la llinia y/o columna qu'afecta a tola tabla.

Icon Table: Fixed, Proportional

Tabla: fixa, proporcional

Please support us!