Desaniciar

Desanicia les columnes escoyíes de la tabla.

Esta orde namái ta disponible si'l cursor ta nuna tabla.

P'aportar a esti comandu...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon Delete Column

Desaniciar columna


Please support us!