Anchu de columna

Camuda l'anchor de les columnes escoyíes.

P'aportar a esti comandu...

In the context menu of a cell, choose Column - Width.


Anchor

Columnes

Escribi'l númberu de columna de la que quies camudar l'anchor.

Anchor

Indique l'anchor que quier que tengan les columnes esbillaes.

Please support us!