Altor de filera

Changes the height of the selected row(s).

P'aportar a esti comandu...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Altor

Escriba l'altor que deseya pa les fileres escoyíes.

Axuste dinámicu

Afai automáticamente l'altor de les fileres por que coincida col conteníu de les caxelles.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!