Row Height

Changes the height of the selected row(s).

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Choose Table - Size - Row Height.

Dende'l menú contestual:

Choose Size - Row Height.

Dende la interfaz con llingüetes:

On the Table menu of the Table tab, choose Row Height.


Altor

Escriba l'altor que deseya pa les fileres escoyíes.

Axuste dinámicu

Afai automáticamente l'altor de les fileres por que coincida col conteníu de les caxelles.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!