Caxella

Esta orde namái ta disponible si escoyó una tabla nel documentu o si'l cursor ta nuna caxella.

P'aportar a esta orde...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Top

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center (vertical)

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Bottom

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Desproteger

Suprime la protección de caxelles de toles caxelles escoyíes na tabla actual.

Please support us!