Asignar estilos

Crea entraes del índiz a partir d'estilos concretos de párrafos.

P'aportar a esta orde...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


Estilos

La llista contién los estilos de párrafu que pue asignar a los niveles del índiz.

Pa crear una entrada d'índiz a partir d'un estilu de párrafu, calque sobre l'estilu de la llista Estilos y, de siguío, calque'l botón >> pa mover l'estilu al nivel del índiz que deseye.

<<

Mueve l'estilu de párrafu escoyíu un nivel enriba na xerarquía d'índices.

>>

Mueve l'estilu de párrafu escoyíu un nivel embaxo na xerarquía d'índices.

Please support us!