Llendes del testu

Amuesa o anubre les llendes del área imprentable d'una páxina. Les llinies de les llendes nun s'imprimen.

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Choose View - Text Boundaries.

Dende la interfaz con llingüetes:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!