Menú Inxertar

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Na barra de ferramientes Inxertar, calca

Icon

Inxertar campos

Escueya la llingüetaInxertar - Campos - Otros - Documentu

Escueya la llingüetaInxertar - Campos - Otros - Referencies cruciaes

Escueya Inxertar - Referencia cruzada

Escueya la llingüetaInxertar - Campos - Otros - Funciones

Escueya la llingüeta Inxertar - Campos - Otros - Información del documentu

Escueya la llingüetaInxertar - Campos - Otros - Variables

Escueya la llingüetaInxertar - Campos - Otros - Base de datos

Escueya Inxertar - Seición

Abra la barra de ferramientes Inxertar y faiga clic en

Icon Section

Seición

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Abra'l menú contestual - escueya Nota al pie/Nota final (Nota al pie/Nota final inxertada)

Abra la barra de ferramientes Inxertar y faiga clic en

Icon

Inxertar direutamente nota al pie

Icon

Inxertar direutamente nota final

Escueya Inxertar - Títulu

Abre'l menú contestual - escueya Títulu

Escueya Inxertar - Título - Opciones

Abra'l menú contestual - escueyaEtiqueta - Opciones

Escueya Inxertar - Marcador

Abra la barra de ferramientes Inxertar y faiga clic en

Icon

Marcador

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Escueya Inxertar - Índices y tables

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Abra la barra de ferramientes Inxertar y faiga clic en

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz de Conteníu)

Escueya Inxertar - Indices y tables - Entrada bibliográfica

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Figures is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz de Conteníu)

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz de Conteníu)

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz Alfabéticu)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Figures is the selected type)

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz de Conteníu)

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz Alfabéticu)

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz de Conteníu)

Escueya la llingüetaInxertar - Índices y tables - Índice y tables - Entraes (cuando'l tipu escoyíu seya Índiz de Conteníu)

Escueya Inxertar - Índices - Entrada bibliográfica... y faiga clic en Editar

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Escueya Inxertar - Sobre...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Escueya Inxertar - Marcu

Choose Format - Frame and Object - Properties

Abra la barra de ferramientes Inxertar y faiga clic en

Icon Insert Frame

Inxertar marcu manualmente

Choose Table - Insert Table

+F12

Abra la barra de ferramientes Inxertar y faiga clic en

Icon

Tabla

Escueya Inxertar - Llinia horizontal

Choose Insert - Text from File

Abra la barra de ferramientes Inxertar y faiga clic en

Icon

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!