>Anubrir subpárrafos

Anubre les subtesteres d'una testera escoyida. Les subtesteres anubríes indicar por aciu d'una llinia negra delantre d'una testera. P'amosar les testeres de nivel inferior, faiga clic nel iconu Amosar subpárrafos.

Icon Hide Subpoints

Anubrir sub-puntos

Please support us!