Diapositives por files

Introduz el númberu de diapositives a amosar en cada filera nel Clasificador de Diapositives.

Please support us!