Desaniciar

Desanicia les columnes escoyíes de la tabla .

Esti comandu namái ta disponible si'l cursor esta na tabla .

P'aportar a esti comandu...

Na Barra de la Table, faiga clic

Iconu

Desaniciar Columna


Please support us!