Nome de ficheru

Inxerta'l nome del ficheru activu. El nome apaez namái dempués de guardar el ficheru.

P'aportar a esti comandu...

Escoyer Inxertar - Campos - Nome de ficheru


Please support us!