Hora (fixa)

Inxerta la fecha actual na diapositiva como campu fixo. La hora nun s'anova automáticamente.

P'aportar a esta orde...

Escoyer Inxertar - Campos - Hora (fixa)


Pa editar un campu inxertáu na páxina, calque dos vegaes sobre'l campu, asitie'l cursor nel campu, delantre del primer caráuter, y escueya Editar - Campos.

Please support us!