Ampliar diapositiva

Crea una diapositiva en cada puntu d'esquema de nivel cimeru (testu asitiáu un nivel per debaxo del testu de títulu na xerarquía d'esquemes) na diapositiva escoyida. El testu del esquema pasa a ser el títulu de la nueva diapositiva. Los puntos del esquema asitiaos debaxo del nivel cimeru na diapositiva orixinal treslládense un nivel escontra riba na diapositiva nueva.

P'aportar a esta orde...

Escoyer Inxertar - Páxina a partir d'esquema


Namái pue utilizase la orde Ampliar diapositiva si'l diseñu de la diapositiva contién un oxetu de títulu y un oxetu d'esquema.

Si deseya caltener la diapositiva orixinal, escueya Editar - Desfacer.

Please support us!