Editar puntu/llinia de captura

Establez la posición del puntu o llinia de captura escoyíos a partir de la esquina cimera derecha de la páxina.

P'aportar a esti comandu...

Escueya un puntu o llinia empón, abra'l menú contestual y escueya Editar puntu/llinia empón


Desaniciar

Desanicia'l puntu o llinia de captura escoyíos.

Please support us!