Páxina de notes

Pasa a la vista de páxina de notes, na que puen amestase notes a les diapositives. Les notes queden ocultes cuando s'executa la presentación.

P'aportar a esti comandu...

Escoyer Ver - Normal


Please support us!