Desaniciar capa

Desanicia la capa activa.

P'aportar a esti comandu...

Abre'l menú de contestu d'una capa inxertada, entós escueya Desaniciar capes


Please support us!