Menú Presentación

Choose View - Slide Transition

Escoyer Inxertar - Imaxe animada

Escoyer Presentación - Animación personalizada

Na barra de ferramientes Dibuxu, faiga clic en

Iconu

Animación personalizada

Escoyer Presentación - Configuración de la presentación

Escoyer Presentación - Presentación personalizada

Please support us!