Menú Formatu

Nel menú contestual d'una llinia de cota, escueyi Cotes.

Na barra de ferramientes Llinies y fleches, calca l'iconu Llinia de cota.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Escueyi Formatu - Interaición.

Na barra de ferramientes Estándar, calca

Iconu Interaición

Interaición

Please support us!