Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Col mur:

Na barra d'estáu, calque nel área qu'indica el mou actual pa camudar a la otra mou:

Comandos de tecles

Please support us!