Inxertar saltos de llinia en caxelles

Inxertar saltos de ringlera en caxelles de fueyes de cálculu de LibreOffice

Pa inxertar un saltu de ringlera nuna caxella de la fueya de cálculu, calca +Entrar.

Namái funciona si'l cursor d'edición de testu s'atopa dientro de la caxella, non na ringlera d'entrada. Primero calca dos vegaes na caxella y, de siguío, calca una vegada na posición del testu onde deseyes inxertar el saltu de ringlera.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Dar formatu a caxelles de LibreOffice Calc pal axuste de llinia automáticu

  1. Escueya les caxelles nes que deseye aplicar un saltu de llinia automáticu.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Escueya Axustar testu automáticamente.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Inxertar saltos de llinia en tables de documentos de testu de LibreOffice Writer

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

Cuando escriba a la fin de cada caxella, va introducise un saltu de ringlera automáticu.

Please support us!