Guardar

In this dialog, you can specify the position and name of a form that you save within a database file. The dialog opens automatically when you save a form the first time.

Crear nuevu directoriu

Faiga clic pa crear una carpeta nel ficheru de base de datos.

Xubir un nivel

Faiga clic pa xubir un nivel na xerarquía de carpetes.

Nome de ficheru

Asigne un nome de ficheru al formulariu que se guarda.

Guardar

Faiga clic pa guardar el formulariu nel ficheru de base de datos.

Please support us!