Conexón con bases de datos Oracle

Especifica les opciones d'accesu a una base de datos Oracle.

Base de datos Oracle

Pue utilizar un controlador JDBC p'aportar a una base de datos Oracle dende Solaris o Linux. P'aportar a la base de datos dende Windows, precisa un controlador ODBC.

Nome de la base de datos Oracle

Enter the name of the Oracle database. Ask your database administrator for the correct name.

URL del sirvidor

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the Oracle database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Númberu de puertu

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address.

Clase de controlador Oracle JDBC

Enter the name of the JDBC driver.

Clase de prueba

Prueba la conexón cola configuración actual.

Autenticación

Asistente pa bases de datos

Please support us!