Asistente pa elementos de grupu: Campu de base de datos

Esta páxina namái ye visible si'l documentu ta enllazáu con una base de datos. Especifica si los valores de referencia tienen de guardase na base de datos.

Indique ónde se deben guardar los valores de referencia. Un valor de referencia pue representar l'estáu actual del marcu de grupu nuna base de datos.

P'aportar a esti comandu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 4, there must be a database connection.


Iconu de nota

Esta páxina namái s'amuesa visible si'l documentu yá ta enllazáu con una base de datos.


¿Deseya guardar el valor nun campu de base de datos?

Sí, nel siguiente campu

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Llistáu

Non, deseyo guardar el valor solu nel formulariu

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.

Please support us!