Asistente pa elementos de grupu: Valores de campos

Asigna un valor de referencia a cada campu d'opci贸n.

Escueya un campu de la llista de campos d'opci贸n y escriba el valor de referencia correspondiente.

P'aportar a esta orde...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


驴Qu茅 valor deseya asigna-y a cada opci贸n?

Escueya un n煤mberu o un testu como valor de referencia pal campu d'opci贸n escoy铆u.

Campos d'opci贸n

Escueya'l campu d'opci贸n al que se-y deba asignar el valor referencial.

Please support us!