Asistente pa formularios - Llograr campos combinaos

Si nel pasu 2 escoyó configurar un subformulario basáu na seleición manual de campos , pue escoyer los campos combinaos nesta páxina del asistente.

P'aportar a esti comandu...

Faiga clic en Usar l'asistente pa crear un formulariu na ventana d'un ficheru de base de datos.


Primer campu de soformulariu combináu

Escueya'l campu de subformulario que se xune al campu del formulariu principal, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Primer campu de formulariu principal combináu

Escueya'l campu de formulariu principal que se xune al campu de subformulario, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Segundu campu de soformulariu combináu

Escueya'l campu de subformulario que se xune al campu del formulariu principal, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Segundu campu de formulariu principal combináu

Escueya'l campu de formulariu principal que se xune al campu de subformulario, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Tercer campu de soformulariu combináu

Escueya'l campu de subformulario que se xune al campu del formulariu principal, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Tercer campu de formulariu principal combináu

Escueya'l campu de formulariu principal que se xune al campu de subformulario, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Cuartu campu de soformulariu combináu

Escueya'l campu de subformulario que se xune al campu del formulariu principal, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Cuartu campu de formulariu principal combináu

Escueya'l campu de formulariu principal que se xune al campu de subformulario, que s'escueye nel cuadru de llista axacente.

Asistente pa formularios - Entamar campos de control

Please support us!