Asistente pa formularios

Activa l'asistente pa crear formularios.

P'aportar a esta orde...

Faiga clic en Usar l'asistente pa crear un formulariu na ventana d'un ficheru de base de datos.


Escueya les propiedaes del formulariu por aciu esti procesu:

Asistente pa formularios - Escueya una base de datos

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Asistente pa formularios - Configurar un subformulario

Especifique si deseya utilizar un subformulario ya introducir les sos propiedaes. Un subformulario ye un formulariu que s'inxerta n'otru formulariu.

Asistente pa formularios - Amestar campos de subformulario

Especifique la tabla o consulta que precise pa crear el subformulario, y los campos que deseye incluyir nél.

Asistente pa formularios - Llograr campos combinaos

Si nel pasu 2 escoyó configurar un subformulario basáu na seleición manual de campos , pue escoyer los campos combinaos nesta páxina del asistente.

Asistente pa formulario - Seleición del diseñu

Nesta páxina del Asistente pue escoyese el diseñu del formulariu creáu. El documentu amuesa los cambeos de forma inmediata, polo que nun ye necesariu zarrar l'Asistente.

Asistente pa formularios - Establecer entrada de datos

Especifica el mou de manexu de datos pal nuevu formulariu.

Asistente pa formularios - Aplicar estilos

Especifica l'estilu del formulariu.

Asistente pa formularios - Establecer nome

Specifies the name of the form and how to proceed.

Anterior

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Siguiente

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Faiga clic pa crear el formulariu ensin pasar a otres páxines.

Encaboxar

Al faer clic en Encaboxar, el diálogu zarrar ensin guardar los cambeos efeutuaos.

Please support us!