Xirar

Xira l'oxetu escoyíu.

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Escueyi Formatu - Xirar o voltiar - Xirar.

Dende'l menú contestual:

Escueyi Xirar o voltiar - Xirar.

Dende la interfaz con llingüetes:

Choose Draw - Rotate.

Escueyi Imaxe - Xirar.

Dende les barres de ferramientes:

Iconu Xirar

Xirar


Drag a corner handle of the object in the direction you want to rotate it.

note

The object is rotated around the center of the object box.


Please support us!