Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Choose Format - Anchor.

Dende'l menú contestual:

Right-click on a selected object - choose Anchor.

Dende les barres de ferramientes:

Icon Anchor

Ancla


Please support us!