Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Dende'l menú contestual:

Choose Rotate or Flip - Horizontally

Dende les barres de ferramientes:

Icon Flip Horizontally

Flip Horizontally


Please support us!