Repeat

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

P'aportar a esta orde...

Dende la barra de menús:

Choose Edit - Repeat.

Dende les barres de ferramientes:

Icon Repeat

Repeat

Col tecláu:

+ Shift + Y


Please support us!