Propiedaes de la base de datos

Establez les propiedaes d'una base de datos.

P'aportar a esta orde...

Na ventana d'una base de datos, escueyi Editar - Base de datos - Propiedaes


Propiedaes avanzaes

Specifies some options for a database.

Axustes adicionales

Specifies additional options for a data source.

Please support us!