Exa

Abre un submenú pa editar les propiedaes de les exes.

Les fiches que s'inclúin nel diálogu dependen del tipu de gráficu escoyíu.

P'aportar a esta orde...

Choose Format - Axis (Charts)


Exa X...

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Exa Y...

Abre'l diálogu Exa Y , pa camudar les propiedaes de la exa Y.

Exa secundaria X...

Abre un diálogu onde pue editar les propiedaes de la exa X secundariu. Pa inxertar una exa X secundariu, escueya Inxertar - Exes y escueyaExa X.

Exa secundaria Y...

Abre un diálogu onde pue editar les propiedaes de la exa Y secundariu. Pa inxertar una exa Y secundariu, escueya Inxertar - Exes y escueyaExa Y.

Exa Z...

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Toles exes...

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!