Testu superíndiz/subíndiz

  1. Escueya na caxella los caráuteres que deseye asitiar como superíndiz o subíndiz.

    Si, por exemplu, deseya escribir H20 con subíndiz 2, escueya'l 2 na caxella (non na llinia d'entrada).

  2. Abra'l menú contestual del caráuter escoyíu y escueya Caráuter. va abrise'l diálogu Caráuter.

  3. Calque la llingüeta Posición de fonte.

  4. Escueya la opción Subíndiz y calque n'Aceutar.

Please support us!