Ordenar datos

  1. Faiga clic nuna área de base de datos.

    Si escueye una área de caxelles, namái se van ordenar diches caxelles. Si namái fai clic nuna caxella ensin escoyela, va ordenase tola área de la base de datos.

  2. Escueya Datos - Ordenar.

    La área de caxelles que se va ordenar amosar en colores invertíos.

  3. Escueya les opciones d'ordenación que precise.

  4. Faiga clic en Aceutar.

Please support us!