Númberu, formatu: estándar

Aplica'l formatu de númberu predetermináu a les caxelles escoyíes.

Iconu de formatu estándard

Formatu numbéricu: Estándar

Please support us!